Naše aktivnosti

Škola srpskog jezika za decu de održava u prostorijama Doma narodnih manjina.

Postoje tri grupe učenika podeljenih prema uzrastu.

Deca od 5 do 7 godina – časovi sredom od 17:15 do 18:00

Deca od 7 do 9 godina – časovi sredom od 17:15 do 18:00

Deca starija od 9 godina – časovi od 17:00 do 17:45

Probe folklora za decu i odrasle se održavaju u prostorijama Doma narodnih manjina u velikoj sali.

Postoje četiri grupe prema uzrastima i naprednosti.

 

Deca od 7 do 9 godina – probe sredom od 17:00 do 17:45

Deca starija od 9 godina – probe sredom od 17:45 do 18:30

Početnici odrasli – probe sredom od 18:30 do 19:00

Prvi izvođački ansambl – probe pondeljkom od 17:00 do 18:30 i sredom od 19:00 do 20:30

SKS Radost je aktivan u oblasti pozorišnih i filmskih predstava koje organizuje za publiku u Pragu i Češkoj. Primer je gostovanje beogradskog Ateljea 212 u Pragu u 2018 godini sa predstavom Kafa i cigarete. Ovo je bila izuzetna prilika da se publici u Pragu predstavi renomirano pozorište iz Beograda, poznato po svom avangardnom pristupu ovoj vrsti umetnosti. 

SKS Radost ostvaruje saradnju i sa drugim pozorištima i trudi se da obogati ponudu ovog sadržaja!