O nama

Početak…

Srpsko kulturno društvo RADOST Prag je nastalo kao odgovor na prepoznatu potrebu da se u gradu Pragu pokrenu aktivnosti čiji glavni cilj je upoznavanje zainteresovanih sa tradicionalnim vrednostima srpskog naroda i uopšte kulture sa prostora Balkana. Društvo je registrovano 11.11.2015 godine od strane relevantnog organa Češke Republike i proizvod je entuzijazma kreativnih i upornih ljudi čiji je cilj da se zainteresovanim predstavi i ponudi kvalitetan i sistematski pripremljen program koji uključuje upoznavanje sa tradicionalnim igrama, muzikom, jezikom, kulturom i drugim vrednostima narodnog stvaralaštva. Pored aktivnosti koje se tiču savladavanja predviđene materije važan element takođe predstavljaju i nastupi, tj. prezentacije ostvarenog napredka kao i učešća na događajima koje priređuju druga društva i organizacije. Sa ponosom ističemo da su u toku ne tako dugog postojanja društva Radost ostvareni veliki uspesi na planu saradnje sa društvima drugih nacionalnih manjima i društvima iz Češke Republike.

Kako bismo ispunili zacrtane ciljeve pokrenuli smo časove folklora koji se odvijaju u prostorijama Doma narodnih manjina (DNM) u gradu Pragu. Probe za odrasle se odvijaju dva puta nedeljno, a za decu jednom nedeljno. Način rada i sadržaj u okviru folklornih sekcija je osmišljen tako da članovima društva ponudi a ujedno i pomogne u savladavanju osnovnih elemenata narodnih igara karakterističnih za balkanski region.
Folklor kao jedna od osnovnih karakteristika svakog naroda predstavlja najbolji način da se kultura i tradicija pre svega jasno prepoznaju a zatim i da se u pojedincu na osnovu ostvarenog utiska probudi želja za bližim upoznavanjem dane tematike. Dečiji folklor funkcioniše po istom principu, gde pored savladavanja folklornih elemenata, deca takođe imaju mogućnost da kroz aktivno učešće na probama poboljšaju svoju fizičku spremnost, koordinaciju, motoriku i osećaj za ritam.
Pored redovnih proba folklora naše društvo takođe organizuje školu srpskog jezika za decu predškolskog i školskog uzrasta. Upoznavanje dece (kako one poreklom sa srpskog govornog područja tako i drugih) sa srpskim jezikom je prevashodno osmišljeno kao kreativna radionica gde kroz međusobno druženje i razgovor na srpskom jeziku deca usvajaju znanja a ujedno i vrednosti kvalitetnog i kulturnog dijaloga koji podstiče smisao za toleranciju i međusobno razumevanje.
Sve aktivnosti su isključivo proizvod vlastite inicijative pokretača društva. Identičan princip je prisutan u pogledu finansiranja čitave ideje i aktivnosti. 

Folklor koji naše društvo neguje ima potencijal da postane deo događaja ili manifestacije čiji glavni motiv i tema je kultura i tradicija naroda sa srpskog govornog podrčja. Iz tog razloga bitan aspekat je i način prezentovanja folklora kao takvog. Društvo raspolaže potrebnim nošnjama i drugim pratećim rekvizitima koji su sastavni deo prezentacije narodnih igara. 

Sadašnjost…

Aktivne članove društva trenutno čine ljudi poreklom sa srpskog govornog područja kao i Makedonije, Mađarske, Rusije i Češke. Društvo je otvoreno za sve zainteresovane bez ikakvog ograničenja. Jedan od ciljeva projekta je da se sa takvom praksom nastavi i da se uz pomoć kvalitetnije prezentacije srpskog folklora omogući širenje interesovanja prevashodno među decom i omladinom.

Škola srpskog jezika je prevashodno zamišljena za decu školskog i predškolskog uzrasta sa srpskog govornog područja ali i drugih zainteresovanih. Ciljem je da se toj osetljivoj grupi ponudi kvalitetan program upoznavanja sa srpskim jezikom i omogući da sa svojim vršnjacima komunikaciraju na maternjem srpskom jeziku.

Kao što je već ranije navedeno, integracija i bliska saradnja sa češkim društvom i pripadnicima drugih naroda je važan aspekt inicijative. Iz tog razloga ciljna grupa obihvata širok spektar ljudi čije aktivno učešće u aktivnostima društva može značajno da doprinese ostvarivanju ciljeva u pogledu bliže saradnje, razumevanja i poštovanja evropskih vrednosti.

Budućnost…

Cilj našeg društva je temeljno i kvalitetno bavljenje srpskom kulturom i tradicijom. Želja nam je da pronađemo dovoljan broj entuzijasta i pravih “čuvara tradicije” koji bi svojim radom i zalaganjem obezbedili da se srpska kultura na adekvatan način predstavi u srcu Evrope.

Želja nam je takođe da proširimo naše aktivnosti, prevashodno na književnost, dramu, muziku, istoriografiju i stare zanate. Ukoliko imate ideje i želeli biste da se uključite u naše društvo, obratite nam se, jer zajedno možemo da postignemo mnogo!

Lepo lice Srbije i našeg naroda, kao i svih dobrih ljudi zaslužuju da se prikažu na pravi način!